Concur tarkastaja
Concur peruskäyttäjä

Peruskoulutus Concurin käyttäjille. Kurssin jälkeen käyttäjä osaa tehdä itsenäisesti  ja tehokkaasti matkalaskuja Concurin selainkäyttöliittymällä sekä Concurin mobiilisovelluksella. Käymme läpi myös kuluraporttien hyväksymisen ja tarkastamisen.

Concur-matkalaskun tarkastus on viimeinen vaihe ennen laskun siirtämistä kirjanpitoon ja maksatukseen.  Opetamme tehokkaat työmenetelmät, joilla tarkastaja voi erinäisten kyselyiden avulla etsiä matkalaskut, jotka vaativat yksityiskohtaisempaa tarkastusta. Tarvittaessa koulutamme tarkastajille Concur Intelligence raportoinnin peruskäytön, jota voi käyttää apuna tarkastusta tehtäessä. Koulutuksen jälkeen tarkastaja pystyy hoitamaan tehokkaasti monikansallisen yrityksen matkalaskujen tarkastamisen ja pystyy yhden työpäivän aikana tarkastamaan jopa tuhansia matkalaskuja.

Koulutuksessa käydään läpi Concur-järjestelmän konfigurointi ja räätälöinti yrityksen matkustuspolitiikan mukaan. Kurssin käynyt henkilö saa myös valmiudet tehdä Concur-käyttöönottoja eri maissa.

 

Peruskoulutus yrityksen pääkäyttäjille Concur-järjestelmän ylläpidosta. Koulutuksen aikana käymme läpi "Company Admin"  ja "Expense Admin" toiminnallsuudet ja koulutamme käyttäjille perustoiminnallisuudet, joita Concur- ylläpitäjä tarvitsee työssään, kuten esimerkiksi työntekijätietojen ja kustannuspaikkojen ylläpito.

Concur kehittäjä
Concur järjestelmän ylläpitäjä

Concur Koulutus

 

Concur raportointi
Concur Web Services

Concur-järjestelmän yksi tärkeimmistä lisäarvoista yritykselle muodostuu, mikäli yritys osaa hyödyntää tehokkaasti Concuriin tallennettua dataa raportoinnin avulla. Koulutuksen käynyt osaa hyödyntää Concurin perusraportteja, mutta myös tehdä Query Studion avulla itsenäisesti raportteja yrityksen tarpeiden mukaan.

 

Useimmilla yrityksillä on erinäisiä tarpeita saada dataa ulos Concur- järjestelmästä tai päivittää masterdataa Concurin ja kirjapitojärjestelmien välillä. Concurin Web Services on tähän oikea ja suositelluin ratkaisu rakentaa integraatio Concurista kirjanpitoon ja maksatukseen. Esimerkkinä Concur Web Service osaamisestamme on tuotteemme EmailXpenC, jonka toiminnallisuus on rakennettu Concur API-kirjastojen avulla. 

 

Olemme Suomen ainoa Concurin kumppaniyritys, jolla on myös Concurin myöntämä sertifiointi ja työstä tunnustuksena saatu Platinum Advisor-titteli. Meillä on laaja-alainen osaaminen Concurista ja usean vuoden kansainvälinen kokemus Concur-käyttöönotoista ja työskentelystä asiakasrajapinnassa. Concurin käytössä keskeinen menestystekijä on, että järjestelmä osataan rakentaa yrityksen tarpeiden mukaan ja henkilöstö osaa hyödyntää järjestelmän monia ominaisuuksia, saaden näin järjestelmän arvot realisoitua.

 

Haluamme jakaa osaamistamme suomalaisille yrityksille tarjoamalla Concurista erityyppisiä koulutuspaketteja. Jokainen koulutus räätälöidään asiakaskohtaisesti, jotta koulutettavat saavat koulutuksesta maksimaalisen hyödyn ja voivat välittömästi hyödyntää koulutuksen hyödyt työssään.

 

 

 

Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoa koulutuksistamme:

Viesti lähetetty onnistuneesti