top of page

Concur konsultointi- ja käyttöpalvelut

Concur konsultointi
Concur Finland

 

GlobeXpenC -yrityksellä on vuosien kokemus Concur-käyttöönottoprojekteista lukuisissa eri maissa Suomi mukaanlukien. Olemme suomalainen yritys, jolla on syvä osaaminen Concurin tuotteista ja kyky implementoida järjestelmä yritysten omien liiketoimintaprosessien mukaisesti, sekä tarvittaessa olla apuna nykyisten prosessien kehittämisessä. Yrityksemme tarjoaa kattavat palvelut  Concur käyttöönotoista ja ylläpidosta loppukäyttäjäpalveluihin.

 

 

Concur käyttöönoton suunnittelu ja kulunhallintaprosessien määrittely

 

Harkitsetteko matka- ja kulujärjestelmien uudistamista tai onko tavoitteenanne saada yritykselle yksi yhteinen kulujärjestelmä kaikkiin yksiköihin sijainnista riippumatta? SAP:n omistama Concur on oiva valinta yrityksille, joilla on henkilöitä useissa maissa. Meillä on kokemusta Concurin käyttöönotoista lukuisissa maissa, ainoana suomalaisena yrityksenä. Kerromme lisää Concurin tuotteista ja autamme arvioimaan Concur käyttöönoton toteutettavuuden yrityksellenne. Keskeine edellytys Concur käyttöönoton suunnittelulle on se, että järjestelmä osataan nivoa yhteen yrityksen prosessien kanssa ja tarvittaessa muuttaa olemassa olevia prosesseja siten, että Concur-järjestelmästä saadaan mahdollisimman suuri hyöty irti. 

 

Concur -käyttöönottoprojektit

 

Kansainvälisen kirjanpitokirjauksia tekevän järjestelmän implementointi voi olla hyvin haasteellista, mutta kokemuksemme kautta osaamme auttaa yrityksiä tekemään käyttöönottoprojekteille aikataulun pitävät projektisuunnitelmat, osaamme neuvoa vältämään yleisimmät karikot mitä järjestelmäprojekteissa voi tulla vastaan ja auttaa löytämään matkanhallintaan parhaat ja eniten lisäarvoa tuottavat ratkaisut. Kaiken ei tarvitse olla monimutkaista, kysy apuamme. Tarvittaessa olemme asiakkaan tukena koko projektin ajan. Projektin loputtua pidämme huolta, että asiakkaalle on kehittynyt riittävä osaaminen Concur -järjestelmästä.

 

Täsmäkonsultointi ja käyttötuki

 

Automatisoitu järjestelmä ei automaattisesti korjaa liiketoimintaprosesseja tai ilman riittävää osaamista sitä ei voida käyttää optimaalisella tavalla. Vaikeisiinkiin kysymyksiin voi olla yksinkertainen vastaus. Olemme Concurin asiakkaiden apuna ja autamme kaikissa ongelmissa, joissa yritykset tarvitsevat syvällistä osaamista Concurista ja matkahallinnosta. Olemme ainoa yritys, joka voi tarjota Suomen kielisiä tukipalveluita Concur -käyttäjille.

 

Liittymät muihin järjestelmiin 
 

Concurista tarvitaan usein monia liittymiä ulkoisiin järjestelmiin. Meillä on kattava osaaminen Concur Web Service -rajapinnasta, jolla voidaan kustannustehokkaasti toteuttaa liittymät mm. talous- palkanlaskenta- ja HR-järjestelmiin. Onnistunut toteutus on kaikkein helpointa, mikäli olemme mukana jo Concurin käyttöönottovaiheessa. Tällöin Concur -järjestelmän tietosisältö voidaan rakentaa heti alusta sellaiseksi, että siellä on kaikki tarvittava tietosisältö ulkoisia järjestelmiä varten. Suomalaisten yrityksien on tärkeä muistaa vuosittain vaadittava verottajan vuosi-ilmoitus, mikäli yritys haluaa tehdä tämän ilmoituksen verottajalle sähköisesti, niin meillä on myös tähän ratkaisut.​

 
Jatkuvat palvelut: käyttäjätuki, ylläpito, matkalaskun teko ja tarkistaminen

 

Tarjoamme suomenkieliset Concurin tuki- ja ylläpitopalvelut tarvittaessa loppukäyttäjiä myöten. Lisäksi voimme tarvittaessa tehdä työkaluillamme työntekijöidenne matkalaskut kustannustehokkaasti työkalujamme hyödyntäen. Työntekijän tarvitsee toimittaa meille vain tiedot kuluista tarvittavine kuitteineen ja me hoidamme loput. Tämän lisäksi voimme suorittaa yrityksen kaikkien matkalaskujen tarkistamisen ja varmistaa, että kulut noudattavat yrityksen omaa matkustuspolitiikka ja lainsäädännön vaatimuksia.

bottom of page